Godkjenninger - Explore The Arctic
Godkjenninger

Vi använder endast lokala, erfarna och certifierade chaufförer, skeppare och guider.

Våra chaufförer och fordon är certifierade att transportera personer (turvognløyve) enligt lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

Vår charterbåt är byggd och utrustad enligt 1400-forskriften (forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv).

Våra skeppare är certifierade enligt 1400-forskriften. (D5L-certifikat, sikkerhetskurs för sjöfolk, krise- og passasjerhåndteringskurs och VHF-certifikat).

Vi har alla försäkringar, passagerar-, båt-, fordon-, utrustning- och ansvarsförsäkring.

Våra turer är godkända av det officiella turistkontoret i Tromsø, Visit Tromsø, samt den officiella reseguiden i Norge, Visit Norway.