1. Bestilling og betalning: Reservasjoner/bestillinger må gjøres skriftlig direkt til vårt kontor eller gjennom vårt online bookingsystem. Våre priser er i NOK og inkuderer MVA.

2. Avbestillinger: Alle avbestillinger må være skriftlige. Avbestillinger belastes som følger: Avbestillinger mottatt mer enn 14 dager før aktivitet: uten kostnad. 14-7 dager før aktivitet: 50% av prisen. Mindre enn 7 dager før aktivitet: 100% av totalbeløpet, ingen refusjon.

3. Prisendringer: Vi forbeholder oss retten til å endre priser på grunn av forhold utøver vår kontroll. Prisene kan endres med eller uten varsel. Betingelser for endringer kan være endring i priser fra våre leverandører, økning i skatt fra myndigheter etc.

4. Force Majeure: Explore the Arctic er ikke ansvarlig for forsinkelser eller kanselleringer forårsaket Force Majure som; streik, kollisjon, brann og skader på busser, tog, ferger eller fly. Vi påtar oss ikke ansvar for krig, terrorisme, sykdommer eller andre forhold utenfør vår kontroll.

5. Avbestilling og utsettelse av tur: Explore the Arctic forbeholder seg retten til å avbryte eller utsette turer eller aktiviteter på grunn av forhold utenfor vår kontroll. Vi vil ikke holdes ansvarlige for tap til gjester når det gjelder slike avbestillinger. Ved avbestilling, vil Explore the Arctic refundere den totale kostnaden for turen, bortsett fra om det er noen avgifter som må betales under alle omstendigheter. Aktiviteter kan bli kansellert på grunn av for dårlig vær, slike avbestillinger kan skje samme dag som aktiviteten er planlagd.

6. Deltakelse i aktiviteter: Aktiviteter vil bli arrangert så lenge det er mulig værmessig. Explore the Arctic vil ikke godta kansellering av aktiviteter fra deltakere bare fordi det er overskyet, regn, snø eller litt vind. Vi godtar ikke alkoholforbruk under våre turer. Våre forpliktelser er definert i henhold til norsk lovgivning. Krav må derfor være rettet mot rettsvesenet i Tromsø.